Algemene ledenvergadering - aanvang 20:15 uur

Kalender
Algemeen
Datum
woensdag 18.05.2022

Beschrijving

We nodigen alle leden, vrijwilligers, ouders en verzorgers uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wanneer: 18 mei 2022 om 20:15 uur

Locatie: Gereformeerde Kerk (Jeugdgebouw, ingang Emmalaan 2-4) te Geldermalsen

Praat met ons mee over alle aspecten van onze vereniging. We kijken met elkaar terug op het afgelopen jaar en denken na over het komende jaar.

Zeer belangrijk, want met elkaar bouwen we aan onze mooie zwemvereniging.

VOORLOPIGE AGENDA

01. Opening

02. Verslag en besluiten schriftelijke ALV over 2019-2020

03. Ingekomen stukken en mededelingen

04. Jaarverslag 2021

05. Resultaat 2021

06. Bevindingen kascommissie

07. Verkiezing kascommissie 2022

08. Vooruitblik 2022 w.o. ledenaantal, financiƫn en de wet WBTR

09. Vaststellen begroting en contributie 2022

10. Verkiezingen Bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting