• Home
  • Zwemmen
  • Wedstrijden

Wedstrijdzwemmen

Swimkick

Dit zijn 4 zwemwedstrijden speciaal voor de allerjongste en beginnnende wedstrijdzwemmers. Hier rmaken zij kennis met het wedstrjdzwemmen

Nationale zwemcompetitie

Deze competitie wordt georganiseerd door de KNZB​. De verenigingen zijn ingedeeld in klassen en regio's. Olympia neemt met één ploeg deel in de landelijke B-klasse en met één ploeg in Regio Oost 3e Klasse. ​

Sprintwedstrijden

Een viertal wedstrijden die gezwommen worden samen met een aantal andere verenigingen. Hieraan kan worden deelgenomen door alle wedstrijdzwemmers van Olympia. Hiervoor geldt een vrije inschrijving. Aan het einde van deze cyclus worden er medailles uitgereikt aan de drie snelsten van diverse leeftijdscategorieën.

Limietwedstrijden

Deze wedstrijden zijn vooral bedoeld voor zwemmers die kans maken om met kampioenschappen mee te doen. Het betreft hier vrije inschrijving op individueel niveau Uitnodigingen en inschrijfbestand worden t.z.t. op de kalender vermeld.

Regio Oost kampioenschappen

Regio Oost organiseert tweemaal per jaar kampioenschappen voor de snelste zwemmers uit deze regio. Hiervoor dien je je te kwalificeren.  In de winter vindt dit plaats in een 25 meter bad en in de zomer in een 50 meter bad.

Nationale kampioenschappen

Nationale kampioenschappen georganiseerd door de KNZB. Hiervoor dien je je te kwalificeren en vinden plaats in zowel een 25 meter als ook een 50 meter bad.

 

 

Bepalingen KNZB circuits
Swimkick & Minioren
Algemeen
 Aan SwimKick en Miniorenwedstrijden nemen jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5 deel.
 Ook gehandicapte kinderen kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Voor de Swimkick zwemmers is nog geen classificatie verplicht. Minioren zwemmers dienen wel in het bezit te zijn van een classificatie.
 De SwimKick en Minioren wedstrijden worden aangemerkt als kennismakingswedstrijden met de zwemsport. Deelnemers aan de Swimkick onderdelen kunnen zich niet plaatsen voor de Regionale Minioren Finales.
 VWB minioren 1 (geldt voor de rondes na 1 januari). Zwemmers mogen vanaf hun verjaardag ingedeeld worden als minior 1. In de uitslag moeten ze dan wel als aparte leeftijdscategorie worden vermeld. Let op: minioren 1 mogen alleen starten op 25 of 50m. (zie http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/algemene_informatie/leeftijdsbepalingen_en_leeftijdsbeperkingen/)
 De estafettes zijn toegankelijk voor zowel swimkick als minioren. Hierbij worden de regels voor Swimkick gehanteerd. Het is toegestaan om eventueel met 3 jongens en 1 meisje of vice versa te starten bij de mixed estafettes.

Organisatie en accommodatie
 De SwimKick en Minioren-circuit wedstrijden worden door een vereniging of door de regio georganiseerd in een 25m bad.
 Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging of regio door middel van de webkalender en is kosteloos.
 De optimale wedstrijdlengte van de wedstrijd zal ca. 2 tot 2,5 uur bedragen

Data
De SwimKick & Miniorenwedstrijden bestaan uit 3 wedstrijdrondes.
Deel 1 7/8 oktober 2017

Deel 2 27/28 januari 2018

Deel 3 10/11 maart 2018

Diskwalificaties
 De SwimKick onderdelen dienen laagdrempelig te zijn en zijn er om het plezier van de kinderen te vergroten. Het streng doorvoeren van diskwalificaties heeft in deze wedstrijden niet de voorkeur. Er dient een tolerante houding te zijn tegenover foutjes van zwemmers. Alleen bij echt grove fouten (bijv. vrije slag zwemmen op een schoolslagnummer) dient de diskwalificatie op te worden gelegd.
 Bij de SwimKick past het bij de tolerante benadering door de SR dat hij een start indien die mislukt door onervarenheid over kan laten doen. Het wordt dan als eerste start beschouwd.
 Bij de SwimKick onderdelen wordt de coach geïnformeerd over de technische fouten die bij een wedstrijd volgend volledig reglement zouden leiden tot een diskwalificatie. Dat kan middels infokaarten (zelf te printen), een losse aantekening of door het invoeren een tekst in het opmerkingenveld in Splash

 Bij het Miniorencircuit wordt volgens het volledige KNZB reglement beoordeeld. Dat betekent in de praktijk dat afhankelijk van het feit of de zwemmer aan een SwimKick of een Miniorenafstand deelneemt de beoordeling anders kan zijn.
Samenvattend: Alleen diskwalificeren bij ernstige overtreding als langdurig de verkeerde slag zwemmen of veel te vroeg starten. In andere gevallen kan de organisatie de infokaarten verstrekken waarop de gemaakte fout wordt toegelicht.

Kosten
De kosten voor deelname worden door de organiserende regio of vereniging vastgesteld. De hoogte van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen.

Plaatsing
Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze wedstrijden.

Programma ( zie de kalender)
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de volgorde is ook vaststaand.

Inschrijven
 De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden ingeschreven.
 Er kan op maximaal 2 persoonlijke afstanden worden ingeschreven bij de Swimkick onderdelen.
 Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.
 Per wedstrijdronde kan of voor Swimkick of voor Minioren onderdelen gestart worden.
 De SwimKick onderdelen zijn bedoeld voor de startende zwemmer. Als deze de overgang heeft gemaakt naar het Minioren Circuit wordt sterk aanbevolen om bij latere wedstrijden niet meer deel te nemen aan de Swimkick onderdelen.
 De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de verschillende SwimKick & Miniorenwedstrijden gestuurd dienen te worden.
Prijzen
 De organiserende partij stelt medailles beschikbaar per programmanummer, waarbij de mixed nummers gesplitst worden in meisjes en jongens apart. Bij de estafettes worden geen medailles verstrekt.
 Alle deelnemers kunnen een oorkonde ontvangen met daarop de behaalde wedstrijdresultaten in tijd en plaats. Deze oorkondes zijn te bestellen via de KNZB Webshop.

 

Minioren & Junioren
Algemeen
 Aan de Minioren en Juniorenwedstrijden nemen jongens minioren 2 t/m 6 en junioren 1 t/m 4 en meisjes minioren 2 t/m 5 en junioren 1 t/m 3 deel. Ook gehandicapte kinderen kunnen deelnemen aan deze wedstrijden.
 De gehandicapte zwemmers starten geïntegreerd. Gehandicapte zwemmers dienen in het bezit te zijn van een geldige classificatie.
 Deelnemers aan de Minioren onderdelen kunnen zich plaatsen voor de Regionale Minioren Finales. Deelnemers aan de Junioren onderdelen worden opgenomen in de landelijke Junioren klassementen.

Organisatie en accommodatie
 De Minioren en Junioren-circuit wedstrijden worden door een vereniging of door de regio georganiseerd in een 25m bad.
 Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging of regio door middel van de webkalender. Hierbij zijn de aanvraagkosten verschuldigd.
 De optimale wedstrijdlengte van de Minioren en Juniorenwedstrijd zal ca. 2.5 uur bedragen.
 Het staat de Regio vrij om meerdere wedstrijden per wedstrijdronde te organiseren.

Data
Het Minioren & Juniorencircuit bestaan uit 3 wedstrijdrondes:
- 16/17 september 2017
- 9/10 december 2017
- 10/11 februari 2018

Kosten
De kosten voor deelname worden door de organiserende regio of vereniging vastgesteld. De hoogte van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen.

Programma
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de volgorde is ook vaststaand.

Plaatsing
 Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze wedstrijden.
 Organisaties staan vrij om, vanwege de tijdsduur, eventuele maatregelen in overleg met de deelnemende verenigingen toe te passen.
Inschrijven
 De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep (jaargang) worden ingeschreven.
 Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.
 De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de verschillende Minioren & Juniorenwedstrijden gestuurd dienen te worden.

Prijzen
 Bij het Minioren-Junioren circuit worden door de regio of door de organiserende vereniging medailles beschikbaar gesteld voor de nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer. Bij de estafettes worden geen medailles verstrekt.
 Prijzen zijn te verdelen in de volgende leeftijdscategorieën:
o Minioren: per programmanummer
o Jongens junioren 1 en 2
o Jongens junioren 3 en 4
o Meisjes junioren 1
o Meisjes junioren 2 en 3

 

Junioren-Jeugd-Senioren
Algemeen
 Aan de Junioren en Jeugdwedstrijden nemen jongens junioren 1 t/m 4 en jeugd 1 t/m 2 en meisjes junioren 1 t/m 3 en jeugd 1 t/m 2 deel. Ook gehandicapte kinderen kunnen deelnemen aan deze wedstrijden.
 De gehandicapte zwemmers starten geïntegreerd. Gehandicapte zwemmers dienen in het bezit te zijn van een geldige classificatie.
 Deelnemers worden opgenomen in de landelijke Junioren respectievelijk Jeugd klassementen.

Organisatie en accommodatie
 De Junioren en Jeugd-circuit wedstrijden worden door een vereniging of door de regio georganiseerd in een 25 of 50m bad.
 Het aanmelden van de wedstrijden geschiedt door de vereniging of regio door middel van de webkalender. Hierbij zijn de aanvraagkosten verschuldigd.
 De optimale wedstrijdlengte van de junioren & Jeugdwedstrijden zal ca. 3,5 uur bedragen, inclusief finales.
 Het staat de Regio vrij om meerdere wedstrijden per wedstrijdronde te organiseren.
 Organisaties kunnen bij de jeugdprogramma’s de categorie “senioren” toevoegen. Houd hierbij wel rekening met eventueel een langere wedstrijdduur.

Data
Het Junioren & Jeugd-circuit bestaan uit 4 wedstrijdrondes:
- 14/15 oktober 2017
- 4/5 november 2017
- 20/21 januari 2018
- 24/25 maart 2018

Kosten
De kosten voor deelname worden door de organiserende regio of vereniging vastgesteld. De hoogte van de deelnamekosten kan per wedstrijd en organisatie verschillen.

Programma
Het programma is een vastgesteld programma. Er mogen geen nummers worden toegevoegd en de volgorde is ook vaststaand.

Plaatsing
Alle startvergunninghouders, binnen de bovengenoemde leeftijdsgrens, kunnen deelnemen aan deze wedstrijden.

Inschrijven
 De deelnemers mogen uitsluitend op nummers van de eigen leeftijdsgroep worden ingeschreven.
 Indien binnen één regio meerdere wedstrijden worden gehouden, mag iedere deelnemer slechts voor één wedstrijd per ronde worden ingeschreven.
 De organiserende vereniging maakt in de webkalender bekend naar welk adres de inschrijvingen voor de verschillende Junioren & Jeugdwedstrijden gestuurd dienen te worden.

Series & finales
 De wedstrijd maakt gebruik van het series en finales concept. De voorrondes worden qua indeling op tijd ingedeeld. Van elke finale, gesplitst naar leeftijdsgroepen, wordt één serie verzwommen.
 Op basis van tijd, ongeacht classificatie, plaatsen zwemmers zich voor de betreffende finales. Hierdoor hebben gehandicapte zwemmers en valide zwemmers evenveel kans op plaatsing.
 Tot uiterlijk 15 minuten na bekendmaking van de serie-uitslag kunnen afmeldingen voor de finale van het betreffende nummer worden ingediend. De uiterlijke afmeldtijd wordt via de speaker bekend gemaakt.
 Nadat alle afmeldingen van een nummer zijn verwerkt, wordt de finale-indeling bekend gemaakt.
 Er worden altijd series én finales gezwommen, ook indien er minder zwemmers zijn dan dat er finaleplaatsen zijn.
 De KNZB adviseert de organiserende verenigingen om een aantrekkelijk finaleprogramma neer te zetten. Denk hierbij aan muzikale ondersteuning, extra aandacht van de speaker en eventueel apart opkomen van de finalisten.
Prijzen
 De organisatie is vrij in het beschikbaar stellen van prijzen.
 Landelijk worden ook klassementen bijgehouden voor junioren en jeugd, zie hiervoor de bepalingen op de KNZB website

Wedstrijdzwemmen Leeftijdsindeling seizoen 2015/2016

             Seizoen 2017/2018
 Heren Geboortejaar  Dames Geboortejaar
 Minioren 1 2011 Minioren  1 2011
 Minioren 2 2010 Minioren 2 2010
 Minioren 3 2009 Minioren 3 2009
 Minioren 4 2008 Minioren 4 2008
 Minioren 5 2007 Minioren 5 2007
 Minioren 6 2006 Junioren 1 2006
 Junioren 1 2005 Junioren 2 2005
 Junioren 2 2004 Junioren 3 2004
 Junioren 3 2003 Jeugd 1 2003
 Junioren 4 2002 Jeugd 2 2002
 Jeugd 1 2001 Dames 1 2001
 Jeugd 2 2000 Dames 2 2000
 Heren 1 1999 Dames open 1999 en eerder
 Heren 2 1998
 Heren open  1997 en eerder

Clubkampioenschappen

Ieder jaar organiseert Olympia, aan het einde van het seizoen, de Clubkampioenschappen.

Alle leden van klein tot groot en ook ouders/verzorgers kunnen hieraan mee doen.In diverse leeftijdscatagorien worden medailles uitgereikt voor de snelste overall.

Met deze altijd zo gezellige, sportieve wedstrijd wordt het seizoen afgesloten.